Feladatmegoldások

Ezen az oldalon találhatók egyes videók végén adott “házi feladatok” megoldásai. Természetesen nem a megadott lehet az egyetlen jó megoldás, minden esetben egy példa van közölve.A C++ programozás tanulás 5. rész – Változók beolvasása videó végén adott feladat megoldása.
Három egész számot kell bekérni a felhasználótól, majd a 3 szám szorzatát kiírni az outputra. Ebben a videóban még nem kell kezelni a hibás bemeneteket (pl. betű helyett szám megadása), illetve feltételezhető, hogy a felhasználó akkora számokat ad meg, melyekkel elvégezhető a szorzás a tárolható egész számok értékhatárainak a figyelembevételével. Arra viszont ügyelni kell, hogy ha egy helyes beolvasás után a felhasználó további karaktereket is megad a szám után (pl.: “18asd” vagy “18 36” ), akkor a felesleg karakterek ignorálva legyenek, hogy a későbbi beolvasások ebben az esetben is helyesen működjenek. A példamegoldás ezek figyelembevételével készült el.

Megnézem a megoldást

Fordítás: g++ szorzat.cpp


A Bitenkénti operátorok videóban adott feladat megoldása.
A bitenkénti kizáró vagy művelet segítségével megoldhatjuk, hogy egy változó bitenkénti reprezentációjában egy adott bitet az ellentettjére cseréljünk. Megoldható, ha a kizáró vagy operátor másik oldalán egy olyan szám áll, ahol a kérdéses pozíción 1-es bit áll, az összes többi bit értéke 0.

Megnézem a megoldást

Fordítás: g++ bitchange.cpp


A C++ programozás tanulás 10. rész – Elágazás videóban adott feladat megoldása.
Három számot kell bekérni, majd el kell dönteni, hogy szerkeszthető-e olyan háromszög, melynek oldalhosszúságai a megadott 3 számmal egyeznek meg. Feltételezhető, hogy a felhasználó helyesen adja meg a bemenetet. (Pl. nem ír be szám helyett betűt.) A választ írjuk ki szövegesen a konzol ablakara.

Megnézem a megoldást

Fordítás: g++ triangle.cpp


A C++ programozás tanulás 11. rész – Ciklus videóban adott feladat megoldása.
A feladat szerint csillag(*) karakterek segítségével kell kirajzolni a konzol ablakba egy háromszög alakzatot az alábbi képen látható módon. Első sorban 10 csillag, utolsó sorban 1 csillag.

Kirajzolandó minta

Megnézem a megoldást

Fordítás: g++ triangledraw.cpp


A C++ programozás tanulás 14. rész – Hibakezelő változó beolvasás videóban adott feladat megoldása.
A feladat szerint úgy kell változót beolvasni, hogy szintén hibás értéknek kell tekinteni, ha a felhasználó a helyes érték után még megad további karaktereket. Pl. hibásnak kell tekinteni a “14x”, “14 15”, “14 ” karaktersorozatokat is a videóban bemutatott hibás eseteken felül. Hiba esetén kérjük be újra az adott értéket, amíg a felhasználó nem ad meg helyeset. SEGÍTSÉG: A beolvasások után vizsgáljuk meg azt is, hogy az std::cin-en nem maradt-e más karakter a sor vége karakteren kívül. Azt, hogy történt-e valamilyen hiba, tárolhatjuk egy logikai változóban.

Megnézem a megoldást

Fordítás: g++ readinput.cpp


A C++ programozás tanulás 15. rész – Tömbök videóban adott feladat megoldása.
A feladat szerint be kell kérni a felhasználótól egy hét napjain mért hőmérséklet értékeket egy hét elemű tömbbe. Miután megadta az értékeket, ki kell írni a felhasználónak, hogy mi volt a 7 nap során a hőmérsékletek átlaga. Feltételezhető, hogy a felhasználó helyes értékeket ad meg, az input esetén most nem kell hibát kezelni.

Megnézem a megoldást

Fordítás: g++ temperature.cpp


A C++ programozás tanulás 20. rész – Érték, cím és referencia szerinti paraméterátadás videóban adott feladat megoldása.
A feladat szerint egy olyan függvényt kell írni, mely egy évszámról eldönti, hogy szökőév-e vagy sem, és ez alapján egy logikai értéket ad vissza. A függvény működését utána érdemes letesztelni a main()-ben különböző értékekre.

Megnézem a megoldást

Fordítás: g++ leapyear.cpp


A C++ programozás tanulás 21. rész – Függvények túlterhelése, rekurzív függvény videóban adott feladat megoldása.
A feladat szerint egy olyan függvényt kell írni, mely egy ‘n’ pozitív egész szám alapján visszaadja a Fibonacci-sorozat n. elemét. A Fibonacci sorozatról bővebben a videó végén van szó.

Megnézem a megoldást

Fordítás: g++ fibonacci.cpp


A C++ programozás tanulás 25. rész – Fájlkezelési műveletek videóban adott feladat megoldása.
A feladat szerint egy input.txt fájlban egy sor van. A sorban space-ekkel elválasztva hőmérséklet értékek vannak. Egy output.txt fájlba kell kiírni ezek közül a maximális hőmérsékletet. Feltételezhető, hogy az input fájl csak helyes formátumú adatokat tartalmaz. (Pl.: nem tartalmaz betűket, stb.)

Megnézem a megoldást

Fordítás: g++ maxfromfile.cpp

A forráskód mellett kell lennie az input.txt-nek.